SHARP

SHARP

עדשות מולטיפוקל בטכנולוגיה גרמנית 

עיצוב משטח אחורי של העדשה המצמצם עיוותים ומוביל לתחושה ויזואלית טבעית המבטיחה ראייה אופטימלית