VERSPORT מיוצרים מחומר בלעדי המבוסס על פולימרים של יעילות גבוהה המספקים את ההתנגדות המקסימלית, בטיחות, גמישות ונוחות הגבוהה ביותר במהלך התרגול של כל ספורט. המאפיינים של חומר זה מאפשרים לשלב עדשות policarbonate ולעצב את המשקפיים על מאפייני הפנים של הלקוח. טכניקה זו מבטיחה הסתגלות נוחה ובטוחה. יתר על כן, למודל HERCULES יש סדרה של מאפיינים בסיסיים המספקים למשתמש את הנוחות והבטיחות הגבוהים ביותר בעת השימוש.

VERSPORT מיוצרים מחומר בלעדי המבוסס על פולימרים של יעילות גבוהה המספקים את ההתנגדות המקסימלית, בטיחות, גמישות ונוחות הגבוהה ביותר במהלך התרגול של כל ספורט
קטלוג
2018